X

Župan

Maribor.

Vsak dan boljši.

 

Ko sem se odločil kandidirati prvič, mi je tedaj desetletna hčerka rekla »Ati, kar lahko storiš danes, ne prelagaj na štiri leta«. Hčerka zdaj končuje osnovno šolo, sam pa imam kar nekaj odgovorov na to, kaj smo z ekipo storili v teh štirih letih.

 

Hvala vam za zaupanje, da smo lahko gradili mesto in življenje v njem skupaj.

 

Če se tudi vam zdi, da je Maribor vsak dan boljši, potem vem, da bomo lahko nadaljevali z razvojem s še večjo vnemo kot doslej. 

Tudi mi smo se veliko naučili: znamo prisluhniti ljudem, znamo soodločati, da bi lahko soustvarjali.

 

 
Poglejte, kaj vse nam je uspelo skupaj:
 
 • CENTER ROTOVŽ - Mariborska knjižnica je v izgradnji.
 
Obnovili smo mestno jedro
 
 • GLAVNI TRG s KOROŠKO CESTO,
 • CAFOVO ULICO,
 • GREGORČIČEVO ULICO,
 • VOJAŠNIŠKI TRG z MUZEJEM NAJSTAREJŠE TRTE NA SVETU, SODNIM STOLPOM in HISTORIČNIMI PREHODI,
 • PROMENADO V MESTNEM PARKU in ČELIGIJEV STOLP,
 • v mestnem jedru sofinanciramo OBNOVE FASAD IN STREH,
 • NABREŽJE LENTA od Studenške brvi do Vodnega stolpa in nova BRV sta v izgradnji, kakor tudi nov MLEČNO MESNI PAVILJON na osrednji tržnici.
 
Poskrbeli smo za dotrajano športno infrastrukturo
 
 • Dokončani so projekti obnove LJUDSKEGA VRTA z okolico, ŠPORTNE DVORANE TABOR in KOPALIŠČA PRISTAN,
 • zgradili smo nov SKATE PARK,
 • v teku je izgradnja pokrite TENIŠKE DVORANE TK BRANIK,  
 • v letu 2023 pa organiziramo največji športni dogodek v zgodovini Slovenije OLIMPIJSKI FESTIVAL EVROPSKE MLADINE ter z njim mesto postavljamo na mednarodni športni zemljevid.
 
Izboljšali smo kvaliteto življenja v mestu
 
 • Razvoj trajnostne mobilnosti gradimo s kolesi Mbajk in novimi KOLESARSKIMI POTMI (naredili smo jih 30 km, načrtujemo izvedbo še dodatnih 50 km) vključno z Dravsko kolesarsko potjo, ki je v izgradnji,
 • prvi v Sloveniji imamo ELEKTRIČNE AVTOBUSE in POLNILNICO zanje pri vzpenjači pod Pohorjem,  
 • izvedena je ENERGETSKA SANACIJA 24 javnih objektov v lasti MOM,
 • smo tik pred pričetkom gradnje ZDRAVSTVENE POSTAJE MAGDALENA, nato sledi gradnja ZDRAVSTVENE POSTAJE TEZNO,  
 • v teku je projekt PODHOD LEDINA,  
 • z Vlado RS smo podpisali sporazum za izgradnjo TUNELA,  
 • vzpostavljamo zelene »ŽEPNE« PARKE,  
 • posadili smo okoli 300 dreves na leto,
 • gradimo 24 km nove KANALIZACIJE,
 • ustanovili smo JAVNI HOLDING MARIBOR, ki se kot dobro delujoč holding javnih komunalnih podjetij lahko pohvali z rekordnimi številkami,
 • v Narodnem domu smo zgradili dolgo pričakovano DVIGALO.
 
Poskrbeli smo za vse generacije
 
 • Gradimo VRTCE,
 • obnavljamo dotrajano šolsko infrastrukturo,
 • postavljamo NOVA OTROŠKA IGRALA, (2021: 6 igral, 2022: 15 igral = 21 novih igral + 3 igrala, ki bodo premeščena na novo lokacijo = 24; posebnost so igrala na Schreinerjevem trgu, ki so namenjena gibalno oviranim in starejšim osebam),
 • načrtujemo izgradnjo večstanovanjske stavbe za MLADE in MLADE DRUŽINE,
 • ustanovili smo SVET ZA STAREJŠE v sklopu katerega je starejšim na voljo brezplačni INFO-FON 65+ (080 22 01),
 • zagnali smo projekt PROSTOFER – brezplačne prevoze za starejše in kupili 2 vozili MAISTER.
 
Okrepili smo lokalno demokracijo in mestotvorne vsebine
 
 • Vzpostavili smo PARTICIPATIVNI PRORAČUN (za leti 2023 in 2024 smo sredstva povišali za polovico, in sicer na 1 mio eur),
 • ustanovili smo ČASOPIS ZA PRIJAZEN MARIBOR,  
 • ustvarili smo novo SPLETNO STRAN www.maribor.si ter
 • organizirali DAN MARIBORA in poskrbeli za novo praznično razsvetljavo tekom ČAROBNEGA MARIBORA,
 • obnovili smo vezi s POBRATENIMI MESTI,
 • v skladu s heraldičnimi pravili spremenili GRB in ZASTAVO Mestne občine Maribor.
 
Maribor smo še tesneje povezali z regijo in državo
 
 • Se odlično povezali z REGIONALNO RAZVOJNO AGENCIJO,
 • razširili smo področje delovanja SKUPNE OBČINSKE UPRAVE (medobčinski inšpekciji, medobčinskemu redarstvu in skupni službi varstva okolja smo dodali / razširili delovanje SOU z vzpostavitvijo skupne službe urejanja prostora, skupne službe civilne zaščite in skupne notranje revizijske službe,
 • v odnosu do VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE nastopamo kot suveren sogovornik, ki ve, kaj hoče in kam gre.
 
Saša Arsenovič predseduje Partnerstvu za Pohorje.

»Posebej sem ponosen, da smo z več kot 30 deležniki ustanovili PARTNERSTVO ZA POHORJE in v Pohorje investirali 12 mio evrov.«
 
Je tudi predsednik Vzhodne kohezijske regije.

»Aktivno se vključujemo v politiko pridobivanja in razpolaganja z evropskimi sredstvi, kar je Mariboru v zadnjih štirih letih prineslo dodatnih 63 milijonov evrov.«
 
 
Drage Mariborčanke, dragi Mariborčani,
 
to so ključni premiki nove, razvojne usmeritve. Pri ogromni količini dela se zgodi tudi kakšna napaka. Znamo prisluhniti in bomo v drugo še boljši. Verjamem, da smo upravičili "kredit", ki ste nam ga s svojimi glasovi zaupali občanke in občani Maribora.
 
Zato si iskreno želimo z delom nadaljevati v novem mandatu - za vsak dan boljši Maribor!
 
Saša Arsenovič