X

Lista

Kandidatke in kandidati za mestni svet

 

Temeljno poslanstvo delovanja liste Arsenovič za Maribor v minulih štirih letih je bilo doseganje odličnih rezultatov za ljudi in mesto na osnovi kompetentne ekipe strokovnjakov. Zato smo morali spreminjati načine delovanja, graditi sodelovanje in vzajemno zaupanje.

Naše vrednote so kultura dialoga, pregledno in odgovorno delo, sprejemanje različnih mnenj in stališč v povezovanju za doseganje skupnih ciljev. S takšnim delom želimo nadaljevati, okrepljeni z izkušnjami in novimi silami.

 

Z odlično ekipo

»Želim kandidirati neodvisno od strank.

Želim biti odvisen le od zaupanja občank in občanov.

Zato tudi naša lista potrebuje vaš glas in podporo!«

pravi kandidat za župana Mestne občine Maribor Saša Arsenovič.

 

Lista Arsenovič za Maribor na volitvah za mestni svet 20. novembra 2022:

1. Aleksander Saša Arsenovič

župan Mestne občine Maribor

6. Tamara Kurnik

mestna svetnica, ustvarjalka pri @t.koticek

7. Aljaž Bratina

vodja kluba svetnikov Arsenovič za Maribor

8. Metka Koler

mestna svetnica, medicinska sestra v porodnišnici

10. Eva Lozina

podjetnica

12. Katarina Mejal

mestna svetnica

15. Jure Legvart

mestni svetnik

16. Špela Buždon

podjetnica

20. Ksenija Novak

ekonomistka, svetovalka za družbene dejavnosti

22. Mojca Jauk

pravnica

25. Boris Munišič

magister znanosti davčnega prava, glavni tajnik fakultete za naravoslovje in matematiko

27. Nino Klinger

manager v kovinski industriji

28. mag. Darja Hedžet Marotti

magistra znanosti, univerzitetna diplomirana inženirka gradbeništva

30. Milena Bratušek

odvetnica

32. Milena Meško

diplomirana ekonomistka, upokojenka

33. Vinko Virtnik

predsednik sveta mestne četrti Nova vas

34. Liljana Jarh

Štajerska humanitarka leta 2019

38. Uroš Marguč

frizer

39. Simon Fijačko

kmetijsko gospodarski tehnik, član sveta KS Kamnica

40. dr. Peter Podgorelec

doktor pravnih znanosti, predavatelj na EPF

43. Igor Vaupotič

podjetnik

44. Luka Hrvatin Meglič

samozaposlen v kulturi, prevajalec, turistični vodič

Kandidatne liste Arsenovič za Maribor v mestnih četrtih

 

BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVCI,  številka na glasovnici: 4

1. Gregor  Gajser, servisni tehnik
2. Slavica Kirbiš, upokojenka

CENTER, številka na glasovnici: 1

1. mag. Matic Kocjančič, pravnik
2. Darja Basrak, univerzitetna diplomirana ekonomistka, prokuristka
3. Urban Bratina, magister ekonomskih in poslovnih ved, vodja IT projektov
4. Nino Klinger, manager v kovinski industriji
5. Alenka Debenjak, načrtovalka arhitekture in urbanizma

IVAN CANKAR, številka na glasovnici: 9

1. Jure Legvart, mestni svetnik
2. Iris Postružnik, samostojna podjetnica
3. Vasja Sikošek, magister ekonomskih in poslovnih ved
4. Tamara Kurnik, mestna svetnica, ustvarjalka pri @t.koticek

KOROŠKA VRATA, številka na glasovnici: 9

1. Boris Munišič, glavni tajnik fakultete za naravoslovje in matematiko
2. Zora A. Jurič, kulturnica
3. Vid Lešnik, mestni svetnik
4. Dušanka Medved, inšpektorica
5. Barbara Bratina, univ. dipl. inž. gradbeništva

MAGDALENA, številka na glasovnici: 8

1. Marjana Kreitner, univerzitetna diplomirana ekonomistka
2. Tadej Šamec, strojni tehnik
3. Eva Lozina, podjetnica
4. Rok Koren, pismonoša
5. Tatjana Stamenkovič, upokojenka

NOVA VAS, številka na glasovnici: 9

1. Vinko Virtnik, predsednik sveta mestne četrti Nova vas
2. Sonja Karba, upokojenka
3. Denis Karba, disponent v logistiki
4. Saška Klemenčič, izobraževalna trenerka in coachinja

RADVANJE, številka na glasovnici: 5

1. Tina Petelin, direktorica
2. Janko Breznik, direktor področja
3. Kaja Molc, samostojna podjetnica

STUDENCI, številka na glasovnici: 6

1. Jernej Kozic, analitik poslovnih procesov in organizacije dela
2. Ksenija Novak, ekonomistka, svetovalka za družbene dejavnosti
3. Jožef Zorko, upokojenec
4. Damir Lenart, vodja turistične agencije
5. Mateja Kozic, študentka

TABOR, številka na glasovnici: 6

1. Martin Benko, predsednik medobčinskega društva Sožitje
2. mag. Darja Hedžet Marotti, magistra znanosti, univerzitetna diplomirana inženirka gradbeništva

TEZNO, številka na glasovnici: 6

1. Franci Žiberna, ing. gradbeništa, upokojenec
2. Karmen Kolmanič, univerzitetna diplomirana ekonomistka
3. Igor Komljenovič, strojni tehnik
4. Mira Klančič, upokojenka
5. Melisa Gabriela Mlakar, kemijska tehnica

POBREŽJE, številka na glasovnici: 8

1. Drago Cimerman, nepremičninski svetovalec
2. Urška Lebar, receptorka
3. mag. Primož Šmirmaul, inž. prometa
4. Majda Čižič, pravnica
5. Dominik Baier, administrator, komercialist, vodja skladišča
6. Regina Štiberc, upokojenka
7. Valerija Čižič, upokojenka
8. Tomaž Čižič, živilski tehnik

 

Kandidatke in kandidati Arsenovič za Maribor v krajevnih skupnostih

 

KAMNICA

Kandidat: Franc Movrin, upokojenec
Številka kandidata na glasovnici: 1

Kandidat: Irena Jošt, profesorica glasbe, upokojenka
Številka kandidata na glasovnici: 4

Kandidat: Simon Fijačko, vzdrževalec strojnih naprav
Številka kandidata na glasovnici: 10

Kandidat: Sebastijan Jaušovec, predsednik sveta KS Kamnica
Številka kandidata na glasovnici: 13

Kandidat: Ljubomir Hrastnik, upokojenec
Številka kandidata na glasovnici: 14

Kandidat: Nevena Kobal Soršak, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, upokojenka
Številka kandidata na glasovnici: 16

Kandidat: Martina Belšak, pomočnica ravnateljice
Številka kandidata na glasovnici: 19

PEKRE

Kandidat: Petra Arnejčič Munda, profesorica biologije in kemije, učiteljica
Številka kandidata na glasovnici: 10

RAZVANJE

Kandidat: Andrej Cehtl, cenilec nepremičnin
Številka kandidata na glasovnici: 6

Kandidat: Helena Komočar, kadrovski strokovnjak
Številka kandidata na glasovnici: 13

Kandidat: Breda Miličević, upokojenka
Številka kandidata na glasovnici: 15

Kandidat: Ivo Žižek, športni trener
Številka kandidata na glasovnici: 16

LIMBUŠ

Kandidat: Milena Bratušek, odvetnica
Številka kandidata na glasovnici: 3

Kandidat: Mojca Jauk, sodniška pomočnica
Številka kandidata na glasovnici: 6

Kandidat: Bojan Jagodič, gradbeni tehnik
Številka kandidata na glasovnici: 17

MALEČNIK-RUPERČE, VOLILNA ENOTA 1

Kandidat: Božo Knuplež, vodja prodajne ekipe
Številka kandidata na glasovnici: 9

MALEČNIK-RUPERČE, VOLILNA ENOTA 2

Kandidat: Nadja Irgolič, dip. org. turizma
Številka kandidata na glasovnici: 14

MALEČNIK-RUPERČE, VOLILNA ENOTA 3

Kandidat: Daniel Mulec, samostojni podjetnik
Številka kandidata na glasovnici: 5