X

Vsak dan boljši

Maribor.
Vsak dan boljši

 

Vzpostavili smo PARTICIPATIVNI PRORAČUN (za leti 2023 in 2024 smo sredstva povišali za polovico, in sicer na 1 mio eur), www.mariborsodeluj.si

 

Poglejte, kaj vse nam je uspelo skupaj
 
 • CENTER ROTOVŽ - Mariborska knjižnica je v izgradnji.
 
Obnovili smo mestno jedro
 
 • GLAVNI TRG s KOROŠKO CESTO,
 • CAFOVO ULICO,
 • GREGORČIČEVO ULICO,
 • VOJAŠNIŠKI TRG z MUZEJEM NAJSTAREJŠE TRTE NA SVETU, SODNIM STOLPOM in HISTORIČNIMI PREHODI,
 • PROMENADO V MESTNEM PARKU in ČELIGIJEV STOLP,
 • v mestnem jedru sofinanciramo OBNOVE FASAD IN STREH,
 • NABREŽJE LENTA od Studenške brvi do Vodnega stolpa in nova BRV sta v izgradnji, kakor tudi nov MLEČNO MESNI PAVILJON na osrednji tržnici.
 
Poskrbeli smo za dotrajano športno infrastrukturo
 
 • Dokončani so projekti obnove LJUDSKEGA VRTA z okolico, ŠPORTNE DVORANE TABOR in KOPALIŠČA PRISTAN,
 • zgradili smo nov SKATE PARK,
 • v teku je izgradnja pokrite TENIŠKE DVORANE TK BRANIK,  
 • v letu 2023 pa organiziramo največji športni dogodek v zgodovini Slovenije OLIMPIJSKI FESTIVAL EVROPSKE MLADINE ter z njim mesto postavljamo na mednarodni športni zemljevid.
 
Izboljšali smo kvaliteto življenja v mestu
 
 • Razvoj trajnostne mobilnosti gradimo s kolesi Mbajk in novimi KOLESARSKIMI POTMI (naredili smo jih 30 km, načrtujemo izvedbo še dodatnih 50 km) vključno z Dravsko kolesarsko potjo, ki je v izgradnji,
 • prvi v Sloveniji imamo ELEKTRIČNE AVTOBUSE in POLNILNICO zanje pri vzpenjači pod Pohorjem,  
 • izvedena je ENERGETSKA SANACIJA 24 javnih objektov v lasti MOM,
 • smo tik pred pričetkom gradnje ZDRAVSTVENE POSTAJE MAGDALENA, nato sledi gradnja ZDRAVSTVENE POSTAJE TEZNO,  
 • v teku je projekt PODHOD LEDINA,  
 • z Vlado RS smo podpisali sporazum za izgradnjo TUNELA,  
 • vzpostavljamo zelene »ŽEPNE« PARKE,  
 • posadili smo okoli 300 dreves na leto,
 • gradimo 24 km nove KANALIZACIJE,
 • ustanovili smo JAVNI HOLDING MARIBOR, ki se kot dobro delujoč holding javnih komunalnih podjetij lahko pohvali z rekordnimi številkami,
 • v Narodnem domu smo zgradili dolgo pričakovano DVIGALO.
 
Poskrbeli smo za vse generacije
 
 • Gradimo VRTCE,
 • obnavljamo dotrajano šolsko infrastrukturo,
 • postavljamo NOVA OTROŠKA IGRALA, (2021: 6 igral, 2022: 15 igral = 21 novih igral + 3 igrala, ki bodo premeščena na novo lokacijo = 24; posebnost so igrala na Schreinerjevem trgu, ki so namenjena gibalno oviranim in starejšim osebam),
 • načrtujemo izgradnjo večstanovanjske stavbe za MLADE in MLADE DRUŽINE,
 • ustanovili smo SVET ZA STAREJŠE v sklopu katerega je starejšim na voljo brezplačni INFO-FON 65+ (080 22 01),
 • zagnali smo projekt PROSTOFER – brezplačne prevoze za starejše in kupili 2 vozili MAISTER.
 
Okrepili smo lokalno demokracijo in mestotvorne vsebine
 
 • Vzpostavili smo PARTICIPATIVNI PRORAČUN (za leti 2023 in 2024 smo sredstva povišali za polovico, in sicer na 1 mio eur),
 • ustanovili smo ČASOPIS ZA PRIJAZEN MARIBOR,  
 • ustvarili smo novo SPLETNO STRAN www.maribor.si ter
 • organizirali DAN MARIBORA in poskrbeli za novo praznično razsvetljavo tekom ČAROBNEGA MARIBORA,
 • obnovili smo vezi s POBRATENIMI MESTI,
 • v skladu s heraldičnimi pravili spremenili GRB in ZASTAVO Mestne občine Maribor.
 
Maribor smo še tesneje povezali z regijo in državo
 
 • Se odlično povezali z REGIONALNO RAZVOJNO AGENCIJO,
 • razširili smo področje delovanja SKUPNE OBČINSKE UPRAVE (medobčinski inšpekciji, medobčinskemu redarstvu in skupni službi varstva okolja smo dodali / razširili delovanje SOU z vzpostavitvijo skupne službe urejanja prostora, skupne službe civilne zaščite in skupne notranje revizijske službe,
 • v odnosu do VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE nastopamo kot suveren sogovornik, ki ve, kaj hoče in kam gre.
 
Saša Arsenovič predseduje Partnerstvu za Pohorje.

»Posebej sem ponosen, da smo z več kot 30 deležniki ustanovili PARTNERSTVO ZA POHORJE in v Pohorje investirali 12 mio evrov.«
 
Je tudi predsednik Vzhodne kohezijske regije.

»Aktivno se vključujemo v politiko pridobivanja in razpolaganja z evropskimi sredstvi, kar je Mariboru v zadnjih štirih letih prineslo dodatnih 63 milijonov evrov.«