X

Novice in dogodki

14 november 2022

Forum zdravje in solidarnost

Forum zdravje in solidarnost

V torek, 15. novembra, vas ob 18. uri vabimo na Forum ZDRAVJE in SOLIDARNOST, ki bo potekal na sedežu mestne četrti Nova vas, Radvanjska cesta 65.

Dogodek bo povezovala Liljana Jarh, njeni sogovorniki pa bodo dr. Maja Lampelj, dr. Franjo Naji, dr. Jernej Završnik, mag. Neva Pipan in Jelka Kolmanič, mestna svetnica. 

Medgeneracijsko sobivanje, sodelovanje in razumevanje so prioritete sodobnega časa. Pri načrtovanju prihodnosti mislimo na kvalitetne pogoje življenja za vse generacije. Mestna občina lahko spodbuja preventivne dejavnosti za zdravo življenje prebivalcev, od šolske prehrane in javnih rekreacijskih površin do akcij proti vsem vrstam zasvojenosti, za boljše delovanje zdravstvenega sistema pa lahko največ naredi v dialogu z državo. Kakšne pogoje za delovanje učinkovitega zdravstvenega sistema moramo ustvarjati? Komu moramo prisluhniti, kako moramo reagirati bodisi kot skupnost bodisi kot vodstvo mestne občine? Na slednja vprašanja bomo odgovarjali na forumu Zdravje in medgeneracijska solidarnost, ki ga bomo izvedli v dvorani Mestne četrti Nova vas.