X

Novice in dogodki

28 november 2018

Mariborskih Romov je največ v Sloveniji

Mariborskih Romov je največ v Sloveniji. Po nekaterih ocenah okoli 3500. Cilji skupnosti so ohranjanje kulturne identitete, spodbujanje strpnosti, izobraževanje, povečanje zaposljivosti in povezovanje tudi na lokalni ravni. Naš cilj pa je sodelovanje pri projektih in doseganju njihovih ciljev. Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat – Muc je poudaril pomembnost sodelovanja na nacionalni ravni. Fatmir Bečiri je predstavil politične in kulturne aktivnosti mariborskih Romov na lokalni ravni.